Ökad arbetslöshet i landet

I december var 259 000 personer öppet arbetslösa i Sverige. Det motsvarar 5,9 procent av arbetskraften. Det innebär att arbetslösheten har ökat jämfört med december för ett år sedan då 4,7 procent var arbetslösa.