Föräldrakritik mot oanmälda friskoleinspektioner

På torsdagen presenterade Skolverket sin undersökning av 25 konfessionella skolor. Utredningen gick ut på att det finns brister i skolorna men att eleverna får en allsidig och saklig undervisning. Men nu kritiseras Skolverkets metoder att inspektera skolorna.
I en del skolor har föräldrar varit kritiska mot att deras barn har blivit intervjuade utan att föräldrarna fått veta det i förväg. Skolverkets inspektörer har kommit oanmälda till de religiösa friskolorna och intervjuat lärare, elevvårdspersonal och andra i skolorna. Inga vuxna med vid intervjuerna Också eleverna har intervjuats. De har fått välja om de vill vara med och de har varit i grupper om flera barn när de träffat inspektörerna. Inga andra vuxna har fått vara med. På flera friskolor har föräldrar protesterat mot intervjuerna med barnen. Några föräldrar övervägde att anmäla skolan om den lät deras barn intervjuas. Fel att inte informera Sveriges kristna friskoleråd tycker i en rapport att det är fel att inte föräldrarna informerades och att någon utomstående borde ha fått vara med. – Det kan ibland upplevas som en förhörssituation. Vi förstår föräldrarna som har en undrande inställning till detta, säger Leif Larsson, som är ordförande i rådet. Hur menar du? – Vi tycker att det är naturligt att föräldrarna tillfrågas. Så brukar det också vara i de inspektioner som har varit tidigare där det har varit förberedda besök, säger Leif Larsson. Skolverket anser sig motarbetat Skolverket anser å sin sida att myndigheten blivit motarbetad när det varit protester mot barnintervjuerna på en del friskolor. – För att vi ska kunna garantera den enskilde elevens intressen i det här sammanhanget får det enskilda föräldraintresset stå tillbaka, säger Per Thullberg, chef för Skolverket. Men är det inte rimligt att föräldrar ska kunna säga nej till att främmande vuxna ska tala med deras barn i skolan? – I ett samhälle där vi har en obligatorisk skolplikt och där skolan som samhällsinstitution värderas så högt är det rimligt att vi får tillgång till elevernas synpunkter på hur verksamheten bedrivs, säger Per Thullberg.
Bengt Hansell bengt.hansell@sr.se