EU-avgiften sex miljarder dyrare

Sveriges avgifter till EU väntas öka de närmaste åren. Det visar siffror från regeringskansliet, uppger Rapport i SVT. Till år 2013 stiger Sveriges nettokostnad varje år för att vara med i EU med sex miljarder kronor, om prognoserna stämmer.