Diabetes kan leda till levercancer visar ny studie

Personer med diabetes löper ökad risk för att drabbas av skrumplever och senare även levercancer. Det visar en studie gjord i Göteborg på cirka 500 personer som insjuknat i levercancer. Diabetes får numera, precis som hög alkoholkonsumtion och hepatit C, räknas som en riskfaktor för levercancer.
– Hos de patienter som har primär levercancer och som också har skrumplever är det 20 procent som har diabetes. Det är en väldigt stor andel, säger Sven Wallerstedt, professor i medicin vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. Många sjukdomar orsakas av diabetes Göteborgsforskarna har nu visat att skrumplever eller levercirros som orsakas av diabetes också kan leda till levercancer. Listan av sjukdomar som orsakas av diabetes kan numera göras lång. – Det är nämligen så att patienter som också har diabetes har en ökad risk att få en inflammation i sin lever och man vet också att den inflammationen kan leda till levercirros, säger Sven Wallerstedt. Det finns också uppgifter som tyder på att det finns en koppling mellan diabetes och njurcancer. – Slutsatsen måste vara att den diabetesexplosion man talar om måste man ta på ett ännu större allvar än vad vi har gjort hittills. Det är viktigt att veta att den ökade förekomsten av diabetes, övervikt etcetera, kan leda till väldigt många sjukdomar och den sjukdomsgrupp som vi har velat koppla ytterligare till detta är primär levercancer, säger Sven Wallerstedt. Ytterligare information behövs Enligt honom visar den nya studien att det krävs ytterligare information om riskerna med dåliga kostvanor och övervikt. – Det är viktigt att se på detta på samma sätt som vi ser på alkohol. Alkohol är en faktor som tillförs utifrån och som kan leda till skrumplever och levercancer på sikt. – Jag tror att det i detta fall är viktigt att tänka på att övervikt och dåligt kosthåll hos i en del patienter kan leda till skrumplever och i värsta fall hos dem även till levercancer. Då måste vi förstås vara lika angelägna om att försöka ändra kosthållet som vi är när det gäller att ändra alkoholvanorna, säger professor Sven Wallerstedt.
Jens Ericson, Malmö jens.ericson@sr.se