Moderate Hökmark vill till Bryssel

Samtliga borgerliga partier är nu klara med sina provval inför valet till Europaparlamentet i juni. Trots att samtliga är för EU anstränger de sig nu för att locka till sig den miljon borgerliga väljare som rötade nej till euron i höstas.
Gunnar Hökmark, som fick flest röster i det moderata provvalet, säger att det är viktigt att väljarna förstår att moderaterna inte alls tycker om allt som bestäms i Bryssel. – En del av euromotståndet bottnade i känslan av att det fattas beslut om för mycket i Bryssel. Jag tror inte att beslut blir bättre av att de fattas i Bryssel, säger Gunnar Hökmark. EU ska inte hålla på med kulturpolitik och inte med fritidspolitik, industripolitik eller socialpolitik, säger Gunnar Hökmark, men han vill samtidigt att EU ska bli starkare när det gäller gemensam säkerhet och han vill att unionen överallt ska öppnas för mer konkurrens. Borgerliga euromotståndare kan därför med förtroende rösta på moderaterna i valet till Europaparlamentet säger Gunnar Hökmark. – Det kan de definitivt göra och även de socialdemokrater som känner en oro för att allting som man diskuterar i Bryssel ska tvingas på oss, då kan de gärna rösta på mig. Socialdemokrater - Nils Lundgren, ska han rösta på moderaterna? – Ja det tycker jag, om jag tolkar honom rätt. Om han är en vän av europeiskt samarbete men inte vill att makten i Bryssel ska användas till att styra hur vi lever. Om jag tolkar honom rätt på den punkten så tycker jag att han definivt kan rösta på mig. Men han är EU-motståndare och det är definitivt inte du? – Nej det är jag definitivt inte, så han får ta det goda med det onda, säger Gunnar Hökmark. Men Nils Lundgren som fortfarande hoppas kunna få ihop tillräckligt många för en egen lista inför valet till Europaparlamentet, han är inte särskilt lockad av erbjudandet. – Jag tolkar det som att moderaterna liksom egentligen alla borgerliga partier och socialdemokraterna har blivit väldigt oroliga över det historiska läge de har ställt till. De vet att en mycket stor del av partiernas väljare inte alls vill ha de kandidater och den EU-politik som de kommer med och då blir det naturligt att gå ut och säga så här... Men har han inte rätt - moderaterna vill ju ha en begränsad EU-makt, även om de vill ha en gemensam valuta och det vill inte du. Men i övrigt - finns det inte mycket du kan ställa upp på? – De säger i princip saker som låter hyfsade, men när det kommer till kritan så sväljer de inte bara valutaunionen utan också en gemensam försvars- och säkerhetspolitik på EU-basis och sådana här saker. Så det blir ingen röst på moderaterna? – Inte från mig, nej, svarar Nils Lundgren.
Annika Ström Melin