Österrike bygger fängelse – i Rumänien

På lördagskvällen blev det klart att Österrike ska bygga ett fängelse i Rumänien. Rumäner som straffats i Österrike ska transporteras tillbaka till sitt hemland och där sitta av straffet i det av Österrike byggda fängelset. Det unika samarbetet möter såväl lovord som kritik.
Rumäniens president Iliescu kom tillsammans med Rumäniens justitieminister på ett arbetsbesök i Wien och på lördagskvällen blev det grönt ljus för det unika samarbetet.

Ökad kriminalitet
Bakgrunden är att sedan visumplikten avskaffades med Rumänien ökade rumäners kriminalitet kraftigt i Österrike.

På kort tid blev rumäner den tredje största gruppen utlänningar i österrikiska fängelser efter före detta jugoslaver och nigerianer.

40 procent av alla intagna är utlänningar och enligt justieministern Böhmdorfer så är det en alarmerande siffra som måste åtgärdas.

Varför just rumänska fångar ska skickas tillbaka, säger justitieministern, beror uteslutande på de goda förbindelserna mellan Österrike och Rumänien och att länderna har en likartad syn på rättsfrågor.

Fängelsebygget kritiseras
Den ekonomiska vinsten ligger enligt regeringens uträkningar på 13 miljoner euro.

Kritikerna mot fängelsebyggandet hävdar att den österrikiska borgerliga regeringen lättvindigt vill exportera ett problem. De menar också att ett österrikiskt fängelse i Rumänien inte kan bli någon fängelseö, utan en del av ett fängelsesystem med skrämmande låg standard, överintagning, våld och korruption.

Det räcker inte att bygga ett fängelse utan hela synen på kriminalvård måste ändras, säger kritikerna. Vid lördagens undertecknande framgick att Italien har ett liknande samarbetsprojekt med Rumänien.


Kjell Albin Abrahamson, Wien
kjell_albin.abrahamson@sr.se