All tågpersonal utbildas i nya regler

Hela regelsystemet för järnvägssäkerhet ska bytas ut. Orsaken är de stora förändringarna inom järnvägen de senaste åren med fler bolag som sköter trafiken. Fram till hösten 2005 ska all personal genomgå en omfattande utbildning i de nya reglerna.
– Idag är det så att alla som jobbar med säkerhetsfrågor inom järnvägen, lokförare och trafikledning, jobbar med gamla regler som togs fram på SJ-tiden. Nu har Banverket ansvar för trafikledning och vi har många operatörer. Därför har vi tagit fram nya trafikregler för tågtrafiken och det ska sättas i sjön under hösten 2005, säger BoBylund, generaldirektör för Banverket.

Det handlar om en gigantisk utbildningsinsats, då alla som kör eller leder järnvägstrafik ska sättas på skolbänken och lära sig nya regler och rutiner.

Berör all personal
Det är ungefär som hela vägtrafiklagstiftningen skulle bytas ut och rör säkerheten, signaler och tågstopp.

Dagens regelsystem är gjort för en annan tid, då det var SJ som skötte allt, både spår och tåg.

Den moderna järnvägen innehåller betydligt fler aktörer. Risker finns för missförstånd och olika tolkningar och alla bolag skapar sin egen kultur.

Det har Järnvägsinspektionen varnat för när det gäller kommunikationen.

Säkrare tågtrafik målet
Även om resenärerna inte ska behöva märka av det nya säkerhetsystemet, tror Bo Bylund att det kommer innebära bättre säkerhet.

– Det är ett mål att järnvägen ska fortsätta att vara säker och om möjligt ännu säkrare, säger Bo Bylund.

Daniel Rundqvist, Jönköping
daniel.rundqvist@sr.se