Mindre fastighetsskatt idag

Fastighetsskatten fortsätter att vara en het fråga. Men faktum är att staten idag tar in mindre pengar i fastighetsskatt än för åtta år sen.

Sedan 1996 har inbetalningarna av fastighetsskatt sjunkit med 10 procent. Skattesatsen har sänkts och begränsningsregler har införts. Under samma period har hushållens sammanlagda skatteinbetalningar på arbete ökat med 30 procent.


Jonas Agell är professor i nationalekonomi och en av landets främsta experter på skattesystemet. Han tycker att fastighetsskatten borde höjas.


– Vi har skatter på det mesta här i livet och vi har ett skattetryck i Sverige på kanske 52 procent av BNP. Det är lätt att hitta skatter där man kan tycka att de får orimliga konsekvenser. Vi kan titta på människor med låga inkomster, som ofta fastnar i skattesituationer där det inte lönar sig att arbeta, bli inlåsta. Den typen av orättvisor är större än de vi eventuellt kan ha på fastighetssidan. Det är en skatt som är rimlig och rättvis.


Professor Agell får medhåll av Industriländernas samarbetsorganisation OECD och Internationella valutafonden, som i sina rapporter över Sveriges ekonomi annars reflexmässigt radar upp skatter som borde sänkas.


Men skatten slår ojämt. I områden med snabba prisökningar har taxeringsvärdena och därmed skatten stigit kraftigt. Som vd för Skattebetalarnas förening driver Robert Gidehag kravet att avskaffa fastighetsskatten helt och hållet. Det spelar ingen roll att skatten inte är hög jämfört med andra länder, tycker han.


– Den har lett till orimliga konsekvenser i Sverige. Många hushåll har faktiskt väldigt svårt att betala fastighetsskatten och kan tvingas lämna sina hus och hem. Därför är det viktigt att se över hela skattestuationen för boendet. Både fastighetsskatten och den del av förmögenhetsskatten som drabbar boendet.


Martin Ahlquist
martin.ahlquist@sr.se