Militärledare i EU vill göra EU till del av Nato

EU:s högste militära ledare, finländaren Gustav Hägglund, tycker att det militära samarbetet mellan EU och Nato ska fördjupas. I sitt tal på den pågående konferensen Folk och försvar i Sälen talade han om EU skulle kunna bli en del av Nato.

– En möjlig modell för realisering av detta vore att omvandla EU:s säkerhets- och försvarspolitik till en europeisk pelare i Nato. Denna konstruktion skulle tillvarata alla de komparativa fördelar som respektive organisation besitter, säger Gustav Hägglund.

Större militära åtaganden för EU
Enligt förslaget skulle USA ansvara för försvaret av sitt eget territorium och EU för försvaret i Europa. En uppgift som varit Natos de senaste femtio åren.

EU skulle därmed också förvandlas till en union med mycket mer omfattande militära åtaganden än i dag.

EU och Nato skulle tillsammans gripa in vid så kallad krishantering, vid konflikter i omvärlden där det exempelvis behövs fredsbevarande styrkor.

Vad som skulle ske med Sverige och de andra alliansfria EU-länderna i detta samarbete har Hägglund i dag inget riktigt svar på.

Kontroversiellt förslag
Förslaget är förstås kontroversiellt och Urban Ahlin, socialdemokratisk ordförande i riksdagens utrikesutskott är mycket kritisk.

– Jag är emot att Europeiska unionen ska bli en försvarsunion där vi försvarar territoriet. Jag tycker att det är bra att EU utvecklar militär kapacitet för att göra fredsbevarande insatser. Det är utmärkt och det borde vi utveckla ännu mer i den Europeiska unionen. Men jag tror att det är viktigt att vi låter Nato vara den organisation som sköter det militära försvaret av territoriet och EU utvecklar sin konfliktförebyggande åtgärd och inte tvärtom.

– Jag tror inte ens att de länder som är med i Nato eller andra EU-länder tycker att det är ett bra förslag som Gustav Hägglund kommer med. Jag tror att han är ganska ensam.


Pontus Mattson
pontus.mattson@sr.se