Fritagningar från fängelser oroar kriminalvården

De tre grova brottslingar som fritogs från Kumlaanstalten på söndagen är fortfarande på fri fot. Fritagningarna från svenska fängelser har ökat de senaste åren, vilket oroar Kriminalvårdsstyrelsen.

Varför söndagens fritagning från Kumlaanstalten inte kunde stoppas har bara börjat utredas.


Christer Isaksson, som är säkerhetsansvarig på Kriminalvårdsstyrelsen, säger att de som fritog de tre männen lyckades forcera stängslen och murarna runt anstalten mycket snabbare än kriminalvården hade räknat med.


– Någonstans har själva inträngningen på anstalten gått fortare än vad vi hade förväntat oss, säger han.


Vad skulle normalt skett i ett sådant läge när några försöker att ta sig in på fängelset?


– Normalt sett skulle det ha tagit längre tid än vad det tog denna gång. Under den tiden ska vår personal hinna plocka undan de fångar som finns där, säegr Christer Isaksson.


Utredning pågår
Varför vårdarna inte hann flytta internerna i rastrummet in i själva fängelset är en av de frågor som kriminalvården nu utreder.


Klart är att snabbheten och att man var beväpnad bidrog till att göra fritagningen möjlig. På tio minuter var den över, och då var polisen fortfarande inte på plats.


De senaste tio åren har antalet rymningar från svenska fängelser faktiskt minskat, och säkerheten framför allt på de slutna anstalterna som Kumla har blivit bättre.


Antalet rymningar har minskat
År 2002 var det 44 personer som rymde jämfört med 168 tio år tidigare. Kumla hör också till de anstalter som har fått skyddszon, fler stängsel och bättre larm.


Men den förbättrade säkerheten har också lett till att antalet fritagningar har ökat varje år sedan slutet av 1990-talet.


Det stora bekymret tidigare var fritagningar i samband med sjuktransporter. Under en tvåårsperiod fritogs 16 intagna på det sättet.


Sjukhusfritagningarna har upphört
Kriminalvårdsstyrelsen tillsatte en arbetsgrupp som kom med åtgärder som gjorde att sjukhusfritagningarna upphörde.


Men fritagningar från en anstalt som den på söndagen, det var ingen beredd på, säger Christer Isaksson, och nu kommer rutinerna att ses över igen.


– Vi måste ju lära av varje sitaution och som sagt har vi inte varit med om en sådan här sitaution tidigare. En fritagning från en anstalt av den här kalibern har aldrig hänt förut. Vi måste naturligtvis se till att de faktorer som vi spelar med blir mera gynnsamma för oss, säger han.


– Vi måste också se till att vi gör det ännu svårare att tränga in och att det går ännu fortare för oss att sjösätta våra beredskapsplaner. Hur det ska gå till har vi inte ännu börjat diskutera. Vi trodde att den säkerhet vi hade på Kumla räckte, säger Christer Isaksson.Susan Ritzén
susan.ritzen@sr.se’