Stora nedskärningar inom France Telecom

Telebolaget France Telecom ska minska antalet tjänster med 14 500 i år.

Nedskärningarna ska genomföras med hjälp av förtidspensioneringar eller överföring av personal till andra statliga bolag.


France Telecom har haft ekonomiska bekymmer under en längre tid och företaget säger att besparingarna ingår i det sparprogram som presenterades redan i fjol.