Utredning föreslår högre studielån till föräldrar

Alla studerande föräldrar bör få rätt till utökat studielån vilket skulle innebära 1 700 kronor extra i månaden. Det föreslår studiesociala utredningen som på måndagen presenterade sina resultat för regeringen. Utredningen konstaterar att över en halv miljon människor studerar men att trygghetssystemen inte är tillräckligt anpassade efter det.

–Det viktigaste är att förbättra för studerande med barn. Sedan behöver man titta på hur man kan värdesäkra studiemedlet i den takt som inkomsterna för övriga i samhället ökar, säger utredaren Cinnika Beiming.


Kostnader för boende allt högre
Utredningen föreslår att alla studerande med barn ska kunna få ett tilläggslån på 1 700 kronor i månaden. Många studenter upplever att bostadskostnaden numera tar en allt större andel av studiemedlen. Det enda konkreta förslaget i betänkandet är att bidragsdelen i studiestödet inte ska räknas in i underlaget för bostadsbidrag.


–Det är för att den disponibla inkomsten för den enskilda studerande inte ska minska när det sker förändringar inom studiemedlet eller inom andra system, säger Beiming.


Systemen inte anpassade
De sociala trygghetssystemen är ofta inte anpassade till den som studerar utan baseras på förvärvsarbete.


–Möjligheten att kunna vara hemma med sjukt barn på samma sätt som de som förvärvsarbetar har man inte som studerande, säger Cinnika Beiming.


Utredningen öppnar också för ett annat system för terminsindelningen, till exempel tre terminer. Det är något som en del studentorganisationer välkomnar.


–Man indelar systemet i tre terminer och så har man fem veckors betald ledighet med studiemedel helt enkelt, säger Linda Syrén, ordförande i Sacos studentråd.


Reglerna otydliga
På kort sikt borde man åtminstone förbättra informationen om alla olika regler, säger utredaren Cinnika Beiming.


–Det finns inget gemensamt forum där man kan få information om till exempel vilka regler som gäller om man blir sjuk eller skaffar barn under studietiden. Det finns ett behov av att kunna få samlad information om de här sakerna, säger hon.


Många av förslagen i utredningen kräver alltså ytterligare utredningar.


–Detta är ju ett betänkande. Nu måste någonting hända på riktigt, säger Linda Syrén, ordförande i Sacos studentråd.


Ingrid Gustavsson
ingrid.gustavsson@sr.se