Försvaret: Vi hade inte förstått instruktionsboken för Jas

Ekot har under måndagen rapporterat att ett Jas-plan var ytterst nära att haverera i somras och att militären i sin utredning riktar kritik mot Jas-planets styrsystem. Händelseförloppet, då planet var okontrollebart i 25 sekunder, förvärrades eftersom piloten försökte styra planet när Jas automatiska styrning tagit över.

Anders Janson, chef för försvarets flygsäkerhetssektion, säger att ingen inom försvarsmakten hade förstått tillverkarens instruktioner.


– Vi har nog inte riktigt uppfattat det så som att man påverkar urgångsförloppet som pilot när man rör i spaken. Men det gör man, säger Anders Janson


Gick inte att styra
I somras körde ett Jas-plan in i ändvirvlarna från ett annat plan och hamnade under 25 sekunder i ett läge där planet inte längre gick att styra.


I försvarsmaktens utredning av händelsen framkommer att piloten helt i strid med tillverkarens instruktioner försökte att manövrera planet när Jas automatiska styrning tagit över.


Jas har funnits på försvarets förband sedan 1997, men inte förrän i höstas blev försvarsmakten medveten om att det kraftigt ökar risken för haveri om piloterna drar i styrspaken när den automatiska styrningen har tar över, något som exempelvis sker när planet hamnar i ändvirvlar.


Ingen hade förstått instruktionerna
Ingen på försvaret hade förstått att man inte skulle göra så, trots att det står i instruktionsboken, berättar Anders Jansson.


– Nej, vi har inte uppfattat det egentligen. Vi har inte sett det i våra flyghandböcker att det kan vara på detta sätt. Man kan uppfatta det så att det står i flyghandböckerna, men inte kanske riktigt tydligt. Å andra sidan läser man verkligen på rätt sida så står det där, säger Anders Janson. 


Tillbakavisar kritiken
Eddy Delamott är teknisk chef på Saab Aerosystems och han förstår inte riktigt vad försvarsmakten och Anders Janson menar när de säger att det är svårt att förstå instruktionsboken.


– Jag tycker inte att i är direkt otydliga eller luddiga utan det står ganska tydligt där att man inte ska röra spaken. Det väl en lite ovanligt situation för en förare att man ska släppa spaken och låta flygplanet ta sig ur spinnen, säger Eddy Delamott.


Bo Göran Bodin
bo.goran.bodin@sr.se