Kylig stämning på möte med finansministrar

Euroländernas finansministrar diskuterade på måndagskvällen EU-kommissionens uppmärksammade beslut att dra dem inför EG-domstolen. Kommissionen vill ju pröva om ministrarna bröt mot unionens regler när de lät Tyskland och Frankrike slippa undan straff för att de bryter mot stabilitetspakten.
Som väntat visade de utpekade finansministrarna föga entusiasm för kommissionens beslut.

Irlands finansminister Charley McCreevy förklarade med ett understatement, att det fanns mycket litet stöd bland eurogruppens finansministrar för EU-kommissionens beslut att dra dem inför domstol.


Bryter mot stabiliseringspakten
Inte ens Österrikes, Finlands, Hollands, och Spaniens finansministrar tyckte att kommissionen fattat ett bra beslut. Det var annars de fyra som gick emot de andra finansministrarna på mötet i november när eurogruppen beslutade att inte straffa Tyskland och Frankrike för att de bryter mot EMU:s och den så kallade stabilitetspaktens regler.


Det beslutet fick pakten mellan euroländerna att bryta samman anser en del och kommissionen vill att EG-domstolen ska klargöra hur reglerna ska tolkas och om finansministrarna brutit mot EU:s fördrag. Detta skulle utlösa nya stridigheter inom EU spåddes det, men den ansvarige kommissionären Pedro Solbes, förnekade att det varit några hårda konfrontationer eller att han känt sig attackerad vid eurogruppens möte på måndagskvällen.


Kylig stämning
Det är kommissionens uppgift att vaka över att reglerna följs. Men stämningen var kylig och blev inte bättre av att ekonomikommissionären Solbes redan börjat fundera på hur eurozonens budgetregler kan reformeras.


Det är för tidigt att ändra stabilitetspaktens regler, tycker finansministrarna men Pedro Solbes meddelade bara kort att kommissionen redan i februari kommer att presentera förslag till hur budgetreglerna kan ändras så att de smidigare följer ekonomins rörelser. 


Kerstin Brostrand, Bryssel
kerstin.brostrand@sr.se