Kritik mot fackliga försäkringar mot arbetslöshet

Kritiken växer nu mot att flera fackförbund för högavlönade tecknar kollektiva försäkringar som ger högre ersättning vid arbetslöshet än från den vanliga a-kassan. Både LO och TCO är oroliga för att många fackförbund som inte har det här kommer få svårt att behålla medlemmar.

– På lång sikt skjuter man sönder hela det gemensamma välfärdssystemet om man går den vägen. Vi får ett system där de som har störst behov av försäkringar inte har råd att ha tillräckliga försäkringar, säger Erland Olausson som är avtalssekreterare i LO.


Erland Olausson är mycket kritisk mot att ett stort antal fackförbund, främst inom akademikerfacket Saco, skaffat sig ett försäkringsskydd som ger 80 procent av lönen upp till 50 000 kronor vid arbetslöshet. Kostnaden är blygsam, ofta inte mer än 30 kronor i månaden.


Flera förbund kommer inom kort att införa liknande försäkringar som höjer ersättningstaket för långtidssjukskrivna.


Men långt ifrån alla förbund har den här möjligheten. Dels gäller det förbund med många sjukskrivna eller arbetslösa. Då blir premien för hög.


Dels gäller det förbund där majoriteten tjänar under 20 000 kronor. En kollektiv försäkring för såna förbund skulle ju innebära att de som tjänar sämst betalar försäkringen för de som tjänar bäst utan att få något tillbaka.


TCO:s ordförande Sture Nordh är orolig för att de här förbunden på sikt får svårt att behålla medlemmar.


– Det här är en fråga där medlemmarna naturligtvis funderar på var man får bäst ut av medlemsskapet. Det spelar säkert roll för en hel del att det finns inkomstskydd i vissa av våra förbund och i Saco-förbunden när man bestämmer vilken facklig organisation man vill tillhöra.


Så förbund som inte har kollektiva inkomstförsäkringar riskerar att förlora medlemmar?


– Ja, de riskerar att hamna i ett sämre konkurrensläge. Vi ska ha klart för oss också att för alla förbund kommer det inte att vara möjligt att få ett vettigt kompletterande skydd.


Daniel Öhman
daniel.ohman@sr.se