Minskad vinst för Investor

Uppgången på Stockholmsbörsen märktes tydligt när Wallenbergarnas maktbolag Investor på tisdagen presenterade sitt bokslut för 2003.
Innehaven i bolag som Ericsson och ABB har fått Investors substansvärde att stiga med 22 miljarder kronor under fjolåret. Vinsten föll däremot med nästan hälften till drygt en miljard kronor.