Omfattande oljesanering efter fartygsolyckan vid Bergen

Efter oIyckan med lastfartyget utanför Bergen i Norge i måndags kväll fortsatte under natten mot onsdagen sökandet efter döda. Samtidigt pågick ett omfattande saneringsarbete efter det stora oljeutsläpp som skett från det kantrade fartyget.
Hundratals döda sjöfåglar har påträffats och miljövänner är starkt kritiska till att saneringsarbetet kom igång så sent.

Hoppet om att finna någon av de 15 besättningsmän som saknas anses vara ute. Sannolikt har därmed 18 personer omkommit i fartygsolyckan. Varför fartyget kantrat var under natten inte klartlagt.