Kårobligatorium för studenter föreslås försvinna

Miljöpartiet och de borgerliga partierna är på väg att forma en riksdagsmajoritet för att avskaffa kårobligatoriet, skriver flera morgontidningar.
Folkpartisten Ulf Nilsson, vice ordförande i riksdagens
utbildningsutskott, räknar med ett gemensamt förslag under våren, och att avvecklingen kan börja 2006 eller 2007.

Kårobligatoriet innebär att alla som studerar vid universitet och högskolor måste vara medlemmar i en studentkår.