Tunga remissinstanser vill lägga ner Glesbygdsverket

Tretton tunga remissinstanser, bland annat fem länsstyrelser, vill att Glesbygdsverket läggs ned.
Synpunkten har framförts i remissvar som handlar om regeringens utredning om en ny landsbygdspolitik.

De som vill lägga ned Glesbygdsverket tycker att dess nuvarande uppgifter bör kunna införlivas av andra myndigheter, skriver Länstidningen i Östersund.

Länsstyrelsen i Norrbotten till exempel tycker att Glesbygdsverket bör kunna föras samman med Närings- och teknikutvecklingsverket (Nutek).

Och Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva tycker att mycket talar för en sammanslagning med Nutek.