Ingen ändring i EU:s gemensamma försvarpolitik

Den svenska regeringen vill att den överenskommelse om EU:s försvarspolitk, som gjordes i december, blir kvar när de nya förhandligarna kring EU:s nya grundlag tar fart under våren. Utrikesminister Laila Freivalds säger att hon är nöjd med formuleringen av den ömsesidiga försvarsgarantin, medan vänstern och miljöpartiet vill riva upp den.

Utrikesminister Laila Freivalds tycker inte att det finns någon anledning att riva i den överenskommelsen.


–Vi är nöjda med de formuleringar vi fick. Det sista som vi hade problem med var hur man formulerade det försvar som man skulle ha för varandra och vi var nöjda med den formulering vi fick, säger utrikesminister Laila Feivalds.
  
Efter långa och hårda förhandlingar enades EU-länderna i december förra året om hur den gemensamma försvarspolitiken i den nya grundlagen ska se ut.


Specialregel för länder utanför Nato
Bland annat formulerades en ömsesidig försvarsgaranti där EU-länderna förbinder sig att hjälpa varandra om något land attackeras, med brasklappen att den särskilda karaktär hos säkerhetspolitiken för de EU-länder som står utanför Nato inte ska påverkas.


En brasklapp som gjorde att den svenska regeringen accepterade formuleringen och fortsätter hävda att Sverige är militärt alliansfritt.


Men eftersom EU-länderna senare inte kom överens om alla delar av den nya grundlagen, gäller inte heller den säkerhetspolitiska överenskommelsen.


Det har spekulerats kring att Frankrike och Tyskland, istället för att följa de övriga  EU-länderna, ska gå en egen försvarspolitisk väg.


I de stundande förhandlingarna kommer den svenska regeringen att försöka stoppa alla eventuella försök.


Stöd av oppositionen
I riksdagen har de stöd av alla de borgerliga partierna, även om det görs olika bedömningar av innebörden i överenskommelsen från december.


–Överenskommelsen innehåller ömsesidiga försvarsgarantier inom EU. Bland annat skulle Sverige komma att få hjälp av andra EU-länder om vi skulle bli utsatta för angrepp. Det är ett par steg bort från alliansfriheten och bort från den traditionella socialdemokratiska neutralitetspolitiken och vi tycker det är bra, säger Folkpartiets förste vice ordförande Jan Björklund.


De partier som regeringen på andra områden samarbeter med, miljöpartiet och vänsterpartiet, vill däremot riva upp överenskommelsen i de kommande förhandlingarna.


Vänsterpartiets riksdagsledamot Lars Ohly beklagar att regeringen accepterar en politik som han anser bryter mot den militära alliansfriheten.


–Det är sorgligt därför att det visar att regeringen har gått väldigt långt där man underordnar svensk säkerhetspolitik under EU.s enhetssträvanden. Det är viktigare för regeringen att EU blir enigt än att vi behåller och utvecklar vår egen alliansfrihet, säger  Lars Ohly, riksdagsledamot för vänsterpartiet.Pontus Mattsson
pontus.mattsson@sr.se