USA bromsar WHO:s plan mot fetman

Efter påtryckningar från USA fördröjs Världshälsoorganisationen WHO:s plan för hur den globala fetman ska tacklas. USA ifrågasätter det vetenskapliga underlaget till planen, som inkluderar minskat intag av salt, fett och socker.

WHO vill också se påtryckningar på livsmedelsindustrin för att förändra innehållet i maten och i reklamen, tillsammans med en skattepolitik som gynnar hälsosammare kost.


Den amerikanska regeringen har anklagats för att försöka urvattna WHO:s rekommendationer för att tillfredsställa industrins krav.


Omkring 300 miljoner människor i världen uppskattas vara feta och 750 miljoner överviktiga.