Hela Skandialistan

Björn Björnsson, som hastigt fick hoppa in som ordförande när Bengt Braun avgick, stannar kvar fram till och med den ordinarie bolagsstämman i april. Björnsson kommer därefter att lämna styrelsen.

Nomineringskommittén föreslår också att Karl-Olof Hammarkvist, Eero Heliövaara, Lennart Jeansson, Birgitta Johansson-Hedberg och Christoffer Taxell väljs in i Skandias styrelse.


Karl-Olof Hammarkvist, född 1945, är docent i nationalekonomi, adjungerad professor vid Handelshögskolan i Stockholm och vice ordförande i fjärde AP-fonden. Han har tidigare varit vice vd i Nordea och vice vd i Skandia International.


Lennart Jeansson, född 1941, är vice vd, samt ställföreträdande koncernchef i AB Volvo. Jeansson är också styrelseordförande i Stena.


Birgitta Johansson-Hedberg, född 1947, är avgående koncernchef i Föreningssparbanken. Johansson-Hednerg är styrelseordförande i Lindex och Umeå Universitet, samt styrelseledamot i Sveaskog.


Christoffer Taxell, född 1948, är jur kand och Åbo Akademis kansler. Taxell är före detta koncernchef i Partek, tidigare justitieminister i Finland. Han är idag styrelseordförande i Finnair och styrelseledamot bland annat Sampo och Boliden.


Eero Heliövaara är född 1955, sitter i Skandias styrelse sedan år 2000 och är verkställande direktör i Finländska Pohjola.


Michael Österlund
michael.osterlund@sr.se