”Förlamning hos Skandias storägare”

Skandias ägare misslyckades i arbetet med att enas om en ny ordinarie ordförande. Under tiden som jakten fortsätter sitter Björn Björnsson kvar ytterligare ett par tre månader. Arne Ruth, ordförande i Grupptalan mot Skandia, är mycket irriterad över att det inte verkar bli någon långsiktig lösning på Skandias ledningsproblem.

–Det är mycket olyckligt. Det tyder på en förlamning hos storägarna och det löser inte det grundläggande problemet att det måste till en stark självständig ordförande som inte är kopplad till det som har varit, säger Arne Ruth, ordförande för Grupptalan mot Skandia.


Ny kandidat i april
Björn Björnsson som fick hoppa in efter Bengt Braun på ordförandejobbet i december sitter, på egen begäran, kvar bara tre månader till. En ny kandidat ska tas fram till 15 april.


Enligt Ramsey Brufer som representerar Alecta i Skandias nomineringskommitté har flera kandidater varit på tal.


–Jag vill inte säga att de inte har fungerat. Tiden har varit för kort för att vi ska kunna lägga fram ett förslag. Vi behöver tiden fram till ordinarie stämma för att kunna göra det, säger han.


Aktiespararnas vd, Lars Erik Forsgård, tycker också det är synd att Skandia inte redan nu får en ordinarie ordförande.


Ny vd viktigare
Den viktigaste uppgiften för styrelsen är, enligt Forsgård, att skaffa en ny vd istället för Hans Erik Andersson som började så sent som 2 januari.


–Efter informationsmissen i samband med att han presenterades så tycker vi att han borde ta sin Mats ur skolan, säger Lars Erik Forsgård.


Fyra nya namn föreslås till styrelseuppdrag i Skandia. Bland dem finns Föreningssparbankens avgående vd, Birgitta Johansson-Hedberg, och Volvos vice koncenchef Lennart Jeansson.


Beslut tas på en extrastämma nästa vecka.


Brita-Lena Ekström
brita-lena.ekstrom@sr.se