Föreningssparbanken får ny vd

Föreningssparbanken har fått en ny vd. Han heter Jan Lidén och har hämtats ur de egna leden. Han tillträder den 1 februari och efterträder Birgitta Johansson-Hedberg, som har tackat ja till en att ingå i styrelsen för försäkringsbolaget Skandia.

Jan Lidén är vice vd och finanschef i banken idag, och frågan är om han ser sig själv som förnyare eller förvaltare.


– Jag tror att det är viktigt att vara både och. Banken behöver förnyas och utvecklas i takt med det samhälle vi lever i och våra kunder, det är jätteviktigt. Samtidigt är det så att bank är en långsiktig verksamhet, därför måste man förvalta och se till sin historia och nuläget.


Är bankbranschen en speciell bransch?


– Ja det tycker jag. Jag har jobbat i andra branscher också och jag tycker den är speciell. Den innehåller det här paradoxala med väldigt mycket nyutveckling och förändring samtidigt som det finns det här historien och långvariga traditionen i bankverksamheten.


Det tycks vara så att det är lättare att rekrytera höga chefer till banker bland dom egna än från andra branscher. Det fanns andra kandidater, men valet föll slutligen på vice vd:n och finanschefen.


– Det viktigaste internt är att skapa en kultur och en värderingsbas som syftar till att göra affären bättre för våra kunder. det är det enda sättet som banken kommer att kunna gå bra på.


Medan näringslivet generellt har haft några tuffa år bakom sig med vikande vinster, så har bankerna seglat i en slags gräddfil, till synes opåverkade av lågkonjunkturen.


– De höga vinsterna måste man ställa i relation till de ganska ansenliga pengarna som man samlar i bankerna som eget kapital, då blir det inga dramatiska tal. Det andra är att det krävs  ganska stora organisationer för att erbjuda det som kunderna vill ha. Vi är där vi är.


Vad har du för relation till hedersordföranden i banken?


– Jag har arbetat under Göran Collert i många år och det har varit inspirerande.


Inga fnurror på tråden?


– Nej.


Hur ser du på diskussionen manligt och kvinnligt när det gäller vd:ar i börsbolagen?


– Det gäller inte bara vd:ar utan alla ledande befattningar så är det oerhört viktigt att man har en jämn fördelning, just vår bank Föreningssparbaken har varit duktig att rekrytera kvinnor, men det krävs ett väldigt aktivt arbete att göra det och det ska jag fortsätta med.


Banken har just förlorat en kvinnlig vd och ersätts med av manlig vd?


– Jo men så måste det väl ändå vara att det tillåts en viss växling. Men vad vi strävar efter är att hitta många duktiga kvinnor på ledande befattningar. Det har vi gjort och det ska vi fortsätta med.


Tommy Fredriksson
tommy.fredriksson@sr.se