Regeringen vill ha lokala barnombudsmän

Barnombudsmannen, BO, vill att varje landsting och kommun ska inrätta egna, lokala barnombudsmän för att öka barnens inflytande på politiken. På torsdagen väntas regeringen ge sitt stöd till idén, som redan prövats i flera kommuner.

I Växjö har kommunen redan lagt ner försöket med ett lokalt ombud för barn och unga eftersom det blev för dyrt, men BO Lena Nyberg säger att lokala barnombud tvärtom kan spara pengar åt kommunerna.


– Ska man försöka få in barns perspektiv i beslutsfattande måste man också lyssna till barn och unga och träffa barn och unga i deras miljö och fånga upp frågor, som de tycker är viktiga och åsikter som de vill föra fram, säger Lena Nyberg.


–Om man ökar barnperspektivet och har någon form av struktur för att hela tiden påtala barnperspektivet, tror jag att väldigt många frågor som rör barn och unga skulle kunna hanteras mycket billigare. Man sätter in insatser i ett tidigare skede så att problemen inte blir så stora  och problemen inte blir så dyra för samhället att ta i, säger BO.


Det är stora skillnader mellan olika kommuner och landsting när det gäller att ta hänsyn till barnen när man fattar beslut, trots att barnens behov ska vägas in i alla verksamheter och beslut, från till exempel vägbyggen till skola och barnomsorg.


Lokala ombudsmän
På onsdagen väntas regeringen fatta beslut om att rekommendera kommuner och landsting att inrätta lokala barnombud och målet är att hälften ska ha gjort det inom tre år.
 
I flera kommuner, som exempelvis Växjö och Uppsala har man redan prövat att ha lokala barnombud, men medan Uppsala väljer att utöka barnombudets verksamhet så väljer Växjö att lägga ner försöket, eftersom det blev för dyrt.


Sprida barnperspektivet
Lotta Svanberg, som är socialdemokratiskt kommunalråd i Växjö, säger att även om man nu försöker sprida barnperspektivet till alla delar av kommunens verksamhet så kommer det inte att helt kunna ersätta allt det som det kommunala barnombudet åstadkom.


– Nej det tror jag inte. Det kommer att märkas att den verksamheten är nedlagd. Det blir särskilt vissa barn som kommer att märka att verksamheten är borta.


Om ekonomin blir bättre kan det bli aktuellt att man inrättar den här funktionen med barnens ombud igen?


– Jag tror personligen inte att vi kommer att ha ett helt kommunalt barnombud, men om det kommer initiativ från föreningar och annat håll kan kommunen kanske gå in med bidrag som vi gjort innan.


Jenny Carlsson
jenny.carlsson@sr.se