Fler flickor skadar sig själva

Flickor som skadar sig själva genom att bränna eller skära sig tycks öka i Sverige. Många av dem har andra problem som de borde få hjälp med. Det framgår av en ny kartläggning som Socialstyrelsen har gjort i tre kommuner.

Den visar bara en del av verkligheten, säger Lars Hellgren som är medicinsk expert vid Socialstyrelsen.


–Mörkertalet är sannolikt stort och många flickor döljer det här. Man kan tro att en del skäms för det och tycker att det är udda, säger Lars Hellgren.


Mörk bild
Socialstyrelsen har samlat in uppgifter om drygt 200 fall där flickor skadat sig själva. Syftet med studien har varit att få veta hur många av flickorna som uppmärksammats i vården och hur deras liv ser ut.


Det är en ganska mörk bild som tonar fram, berättar Lars Hellgren, som ansvarar för studien.


–Det man lyfte fram var ju att många av flickorna verkar må psykiskt dåligt med depression och ångesttillstånd. Men också att många av flickorna hade varit utsatt för mobbing och andra övergrepp, även sexuella övergrepp.


Kan man säga att det är en speciell grupp av flickor?


–Nej, gruppen är väldigt heterogen och en del flickor skadar sig mera tillfälligt, medan andra fastnar i ett skadebeteende som kan pågå under en längre tid.


Mobbning vanligt
Flickor med som skadar sig själva har ofta andra problem som de borde få hjälp med av samhället, säger Lars Hellgren.


Det som behövs är metoder att hitta flickorna i tid för att kunna hjälpa, men också att minska olika former av kränkningar som de utsätts för, säger Lars Hellgren.


–Den vanligaste formen av kränkning som rapporteras var mobbning. Och man kan väl säga så här att skolan är obligatorisk och ungdomarnas arbetsplats och därför är det väl speciellt angeläget att  samhället på alla tänkbara sätt försöker skapa en arbetssituation för eleverna så att det blir drägligt för dem, säger Lars Hellgren.Anna Larsson
anna.larsson@sr.se