Riksåklagaren vill förbjuda gatuvapen

Riksåklagaren vill förbjuda ett tiotal skarpeggade gatustridsvapen som idag är tillåtna i Sverige.

Ett internetföretag i Skåne som säljer knivar, knogjärn och andra vapen har fällts i både tingsrätt och hovrätt för smuggelbrott och grovt vapenbrott.


Riksåklagaren är missnöjd med att de vapen företaget säljer inte bedömts vara olagliga.


I ett överklagande till Högsta Domstolen kräver Riksåklagaren att dessa vapen inte ska få säljas eller föras in i landet, skriver Sydsvenska Dagbladet.