Kontroversiellt beslut om bidrag till politiska partier

Politiska partier ska kunna få stora ekonomiska bidrag direkt från EU. Det enades rådet och Europaparlamentet om före jul efter långa förhandlingar, men nu drar en grupp EU-parlamentariker frågan till EG-domstolen.

Jens Peter Bonde från danska EU-kritiska Junibevegelsen tycker att det är viktigt att domstolen prövar om EU får ge bidrag på de villkor som bestämts.


– För att de har har etablerat en ordning mellan de stora partierna i EU, där de stora partierna vill ta pengarna från skattebetalerna i hela EU till förmån för sig själva, säger Jens Peter Bonde från danska EU-kritiska Junibevegelsen.


Bonde står tillsammans med bland andra Per Garthon, Inger Schörling och Jonas Sjöstedt bakom anmälan av den här frågan till EG-domstolen.

De anser att de nya, detaljerade bestämmelserna för hur europeiska politiska partier ska kunna få stora summor i EU-bidrag, missgynnar de små partierna. Men de vill också ta strid mot de anser vara ett försök att tvinga fram politiska partier på EU-nivå.


Sponsorpartier
– Man kan inte ens bli medlem i dessa europeiska partier. Det är ”sponsorpartier” och stora företag kan betala bidrag till partierna, men vanliga människor kan inte ens bli medlemmar i sådana partier. Det är väldigt konstigt och de ska inte stödjas över EU-projektet, säger Jens Peder Bonde.


Han anser också att det här är ytterligare ett steg på vägen mot ett mer federalt styrt EU. Statsvetaren Karl Magnus Johansson håller delvis med.


– Ja man kan se det som en utveckling i den riktningen och ett steg på väg mot en övernationell demokrati där europeiska partier är centrala aktörer också i Europaparlamentsvalen och nominera kandidater, menar statsvetaren Karl Magnus Johansson.


Tyst från svenska regeringen
Den svenska regeringen har inte alls motsatt sig regleringen av europeiska partier på EU-nivå och det är lite märkligt tycker Karl Magnus Johansson, eftersom Göran Persson ofta brukar tala om att han inte alls vill ha ett mer federalt EU.


-Ja egentligen så är detta inte logiskt utifrån regeringens hållning på andra områden för här bidrar man med en övernationell demokrati och ett steg på väg mot en utomeuropeisk parlamentarism, säger Karl Magnus Johansson.


Annika Ström Melin
annika.strom-melin@sr.se