Kylan leder till hög elkonsumtion

Kylan över Sverige ledde i morse till en elkonsumtion nära rekordnivåer. Men tack vare import har det funnits tillräckligt med el - och situationen var hela tiden betryggande, säger Per-Olof Engman, vakthavande ingenjör vid Svenska Kraftnät i Råcksta i västra Stockholm.

Skärmarna hos Svenska Kraftnät visar hur elsituationen ser ut just nu - hur mycket som exporteras eller importeras. Just nu handlar det mycket om import från elproducenter i andrea länder, Polen, Danmark och Finland bland annat.


I morse - under de kristiska morgontimmarna när Sverige vaknar - var konsumtionen drygt 26 700 megawatt - därmed var konsumtionen uppe och nosade i närheten av rekordet från februari för drygt tre år sedan.


Långsiktigt finns problem med elförsörjningen - men kortsiktigt kan dom svenska producenterna och importen klara elsäkerheten, säger Jan Magnusson som är generaldirektör vid Svenska Kraftnät.


Sören Granath