Dystert för byggbranschen

Byggandet går ner, och arbetslösheten går upp. 2004 lär bli ett dystert år för byggbranschen. Fallet bromsas kanske inte förrän nästa år, tror Peter Stolz, prognoschef vid Sveriges Byggindustrier.

– Investeringarna föll under förra året och vi tror att nedgången kommer att fördjupas under året. Först tidigast under 2005 ser vi en utplaning av det hela.


Hur syns krisen mest?


– Framförallt på den kommersiella sidan. Byggandet av nya kontor har i princip avstannat.
 
Bygginvesteringarna föll med två procent, och fallet fortsätter. i år minus fyra procent, spår  Byggindustrin. Det enda som håller produktionen uppe, är byggandet av småhus- som stimuleras av det låga ränteläget.


Nedgången kommer också att spä på byggarbetslösheten: I dag är den drygt nio procent, men kommer att öka till över femton procent i år när ytterligare 10 000 förlorar sina jobb.


Byggkrisen,  märks tydligast i produktionen av flerbostadshus. Framför allt i Stockholmstrakten blir det en kraftig nedgång i flerbostadsbyggandet. Här sjönk påbörjandet av nya hus redan i fjol med trettio procent,.
 
Det är ett stort misslyckande för regeringens byggsatsning. Här finns ju ett nytt statsbidrag som kan ge 210 000 kr till en bostad på 60 kvm.


Byggindustrin skyller  nedgången  på att bostäderna i dag är dubbelbeskattade, både som konsumtion och som kapital. Regeringen kommer inte att nå sitt mål på 120 000 nya bostäder under mandatperioden.


– Nej det tror vi inte. Våra prognoser pekar på ett bostadsbyggande på ungefär 20 000 lägenheter per år och för att nå regeringens mål skulle det ha behövts omkring 30 000. Så regeringens mål ser inte ut att kunna nås.


Lars-Erik Backman
lars-erik.l.backman@sr.se