Obama får oväntat stöd i sjukvårdsfrågan

USA:s president Barack Obama har fått oväntat stöd för sina försök att driva igenom en sjukförsäkringsreform. Det kommer från en grupp som leder närmare 60 000 katolska nunnor.  

De uppmanar nu kongressen att rösta igenom reformförslaget och de går därmed på tvärs mot en organisation med katolska biskopar som anser att reformförslaget inte är tillräckligt restriktivt när det gäller aborter.

Men nunnorna anser att biskoparna stödjer sig på falska påståenden. Det förslag som ligger till grund för omröstning, innebär inte att skattebetalarna kommer att bekosta helt fria aborter, enligt nunnorna.

Obama har nu också fått stöd från ytterligare en demokrat, ledamoten i kongressens representanthus, Dennis Kucinich.

Han säger att han nu tänker rösta ja. Ursprungligen ville Kucinich ha en mycket mer långtgående sjukförsäkringsreform, en sjukförsäkring som mer liknar den som finns i andra rika västländer.