Stor belåtenhet inom Nokia

Telekomföretaget Nokias presentation av sitt bokslut är en begivenhet för hela branschen. Eftersom den finländska koncernen är marknadsledande på mobiltelefonsidan har Nokia-ledningens prognoser stor betydelse för hur marknaden ser på framtiden. Vid torsdagens presentation av 2003 års bokslut var Nokiachefen Jorma Ollila mycket belåten.

– Vi är mycket nöjda. Resultatet under året överträffade de flesta förväntningar, både utifrån och inifrån, sa Jorma Ollila. 


Prognosen pekade uppåt
Det var en stobelåten koncernchef som presenterade Nokias bokslut för 2003 i Helsingfors. Därtill kom han med en del prognoser för telekom-marknaden framöver som också pekade framåt och uppåt.


Koncernen gjorde en vinst före skatt och avräkningar på 5,4 miljarder euro eller uppåt 50  miljarder svenska kronor för hela 2003. Ungefär samma nivå som året innan.


Men Nokiachefen Jorma Ollilas optimism härrör egentligen från det sista kvartalets siffror.


Julhandeln blev för Nokia, liksom för hela mobiltelefonbranschen, en verklig rekordperiod.


Detta pekar mot en tioprocentig ökning för hela mobiltelefonmarknaden under 2004, tror Nokia-ledningen. Nokia håller väl sin andel utav den marknaden med 38 procent.


Idel uppmuntrande tecken
Till glädjeämnena för Nokia hör också att den andra mer bärande delen av verksamheten, Nokia Networks som står för mobiltelefonnäten, också den är på bättringsvägen efter ett par mindre uppmuntrande år.


Men Nokia har nu 15 procent av världsmarknaden och även om vinsten inte är stor är den ändå klart bättre än för ett år sedan. Idel uppmuntrande tecken inför framtiden alltså.


Eftersom Nokias ledning redan för två veckor sedan lät antyda den här utvecklingen hade den redan påverkat markanden. Det hindrade inte att Nokias aktie på Helsingforsbörsen gick upp med en bra bit över två procent på torsdagen.


Bengt Lindroth, Helsingfors
bengt.lindroth@sr.se