Åklagare yrkar på fängelsestraff för Jaldung

Åklagaren yrkade på fängelse när rättegången mot förre polismästaren Håkan Jaldung avslutades i Göteborg på torsdagen. Jaldung står åtalad för olaga frihetsberövande av flera hundra personer som befann sig på Hvitfeldtska gymnasiet under EU-toppmötet 2001. Åklagare Hans Lindberg gick hårt åt Håkan Jaldung i sin slutplädering.

– Håkan Jaldung har velat hävda att hans motiv och avsikter var, om inte ädla, så i vart fall godtagbara, han ville ju bara förhindra att människorna som bodde på Hvitfeldtska begav sig ut på stan och ställde till bråk. Med den inställningen måste Håkan Jaldung sett sig oförhindrad att frihetsberöva alla de tusentals människor som kommit för att utöva sina grundläggande fri- och rättigheter. Tanken svindlar, sa åklagare Hans Lindberg.


Ord och inga visor
Det var ord och inga visor när Hans Lindberg försökte övertyga rätten om att Håkan Jaldung den där dagen i juni 2001 gjorde sig skyldig till olaga frihetsberövande.


Han talade om repression och polisstat, om övergrepp och omoral. Jaldungs försvarare Lars Schmidt reagerade starkt på åklagarens sätt att lägga fram sin sak.


– Det verkar ungefär som om åklagaren står på barrikaderna ihop med aktivisterna, att han på något sätt vill rättfärdiga deras upplopp. Åklagaren har under en veckas rättegång inte tagit ordet upplopp i sin mun en enda gång. han har inte sagt att aktivisterna gjorde sig skyldiga till brott och upplopp.


Starka känslor
Det fall som väcker så här, för en svensk rättssal ovanligt starka känslor, handlar om två saker. Att polisen spärrade av Hvitfeldtska gymnasiet och att 450 personer senare greps. Åklagaren hävdar att båda besluten saknade lagstöd.


I det första fallet är alla överens om att  det var Håkan Jaldung som tog beslut om avspärrningen, även om Jaldung själv då hävdar att det var korrekt. I det andra fallet, gripandet, hävdar försvaret dessutom att om tingsrätten finner det felaktigt, så är Jaldung utan skuld.


– Håkan Jaldung har aldrig beordrat insatschefen och det säger jag en gång till, Jaldung har aldrig beordrat insatschefen att gå in och gripa alla som uppehöll sig på Hvitfeldtska gymnasiet, sa Jaldungs försvarare Lars Schmidt.


Men här finns minst fyra versioner av hur gripandet gick till: Jaldung har sin, insatschefen sin, åklagarna som jobbade då under EU-mötet har sin egen version och åklagaren som nu åtalat Jaldung sin. Den 20 februari fäller tingsrätten sin dom.


Kristina Hedberg, Göteborg
kristina.hedberg@sr.se