Samarbetspartier positiva till sänkt skatt

Båda regeringens samarbetspartier, vänsterpartiet och miljöpartiet, är positiva till att försöka få fram ett förslag om sänkt förmögenhetsskatt och sänkt arvs-, och gåvoskatt.
Vänsterpartiet håller dörren öppen för skattesänkningar, bara det ersätts av andra inkomster för staten.

– Vi ska ha en öppen attityd och lyssna och se vad vi kan göra. Vi driver på för att få fart på det här. Det säger vänsterpartiets ekonomiske talesman Lars Bäckström.


Även miljöpartiet har intresse av att förmögenhetsskatten, arvs-, och gåvoskatten sänks, det säger språkröret Peter Eriksson.


– De här skatterna som vi har, när det gäller arv gåva och förmögenhet, de är problematiska, de bidrar inte till fler jobb och investering utan snarare tvärtom. Däremot så kan man säga att de ger in lite pengar till statskassan, så kan vi hitta en lösning att finansiera det här.. det vill säga vi ser till att statskassan får in pengarna, men vi tar det på ett annat sätt.


Krav från flera håll
En sänkning av de här skatterna är vad arbetsgivarna i organisationen Svenskt Näringsliv kräver i tillväxtsamtalen med finansminister Bosse Ringholm.
Om förmögenhetsskatten och arvs-, och gåvoskatten tas bort, så försvinner inkomster på cirka fem miljarder från staten.


Enligt Svenskt Näringsliv skulle bortfallet kunna betalas genom ökade skatter och avgifter för bolagen.
Om ett sådant förslag kan läggas fram så finns förutsättningar för att en del av de hundratals miljarder kronor som rika svenskar fört ut ur landet för att undgå förmögenhetsskatt, kommer tillbaka till Sverige.


Mer pengar till staten
Vänsterpartiets Lars Bäckström ser möjligheter att staten till och med skulle få in större inkomster på kapitalbeskattning av dessa pengar.


– Om man kan få en löpande kapitalbeskattning istället i Sverige så är ju det bra. Om man kan få en sån ”vinn-vinn-situation” att man kunde få rika människor att betala ännu mer genom löpande avkastning på sitt kapital i Sverige än med dagens förmögenhetsskatt - då skulle vi skärpa fördelningsprofilen och det vore ju utmärkt, menar Lars Bäckström


Ännu finns inget färdigt förslag om hur förmögenhets-, arvs-, och gåvoskatten ska kunna sänkas. Enligt statsminister Göran Persson kan det komma till vårbudgeten som läggs fram den 15 april.


Erik Ridderstolpe
erik.ridderstolpe@sr.se