Krånglande datorskärmar problem för Jas Gripen

De senaste två åren har försvarsmakten inte kunnat öva för fullt med sina rekorddyra Jas Gripenplan när det är molnigt eller mörkt. Ekot har tagit del av dokument som visar att Jas 39 Gripen-piloternas datorskärmar vid ett flertal tillfällen har slocknat under flygning. Därför har försvarsmakten infört vissa flygbegränsningar för Gripen.

Försvarsmakten har infört vissa flygbegränsningar för Gripen-planen.


Anders Janson som är chef för Försvarets flygsäkerhetssektion säger att man har begränsningar eftersom piloterna får svårt att navigera när skärmarna är svarta.


– Om det inträffar en totalsläckning, att allt slocknar på en gång. Det är egentligen sällan att allt har gjort det, man har oftast vissa ytor kvar, då kan det vara kritiskt.


Vad är det som skulle göra att det blir kritiskt?


– Om man är på väg ner med flygplanet mot marken och inte tillräckligt fort får läget klart för sig hur man ligger till efter att de slocknat.


Det finns ett fel i den så kallade systemdatorn till Jas 39 Gripen som inneburit att datorskärmarna i cockpit vid minst tio tillfällen har slocknat under flygning.


Viktig information 
Datorskärmarna visar viktig information för piloten som exempelvis kartbilder och planets höjd och fart. En Jas Gripenpilot säger till Ekot om skärmarna slocknar när det är mörkt vet du inte om du flyger framåt, uppåt eller neråt.


Eddy Dellamott, är teknisk chef på Saab aerosystems som tillverkar Jas Gripen. Han vill tona ner betydelsen av att dataskärmarna blir svarta.


– Återigen är det här något som vi konstruerat flygplanet för att kunna hantera. Om monitorerna slocknar har du reservinstrument att flyga på.


Tar tid att ställa om
Anders Jansson på försvarets flygsäkerhetssektion säger att det allvarliga problemet finns kvar trots att Jas Gripen har ett reservsystem. När skärmarna slocknar tar det exempelvis tid för piloterna att korrekt uppfatta reservsystemet.


– Det finns alltid reservinstrument som man fort kan gå över till dem och bilda sig en uppfattning hur man ligger till i luften tre dimensionellt, men för sinnena kan det ta lite tid att uppfatta hur man ligger till. Det är inte bra om det inträffar vid fel tillfälle, det är därför vi sagt att under vissa premisser ska man inte göra saker och ting.


Flygbegränsningar i mörker
De dokument som Ekot tagit del av visar att försvarsmakten sett så pass allvarligt på datorfelet att Jas Gripen sedan januari 2002 haft vissa flygbegränsningar när det är dålig sikt eller mörkt.


Men inom de närmsta veckorna ska försvaret ta bort begränsningen, eftersom Saab nu tror att de har hittat datorfelet.


– Vi jobbat med att få ner antalet fall och vi har vidtagit ett antal åtgärder både på mjukvara och hårdvara för att få ner antalet. Vi är tämligen övertygade om att det här kommer att gå ner, säger Eddy Delamott.


Bo Göran Bodin
bo.goran.bodin@sr.se