Posten säger upp 250

Posten vill minska personalen med 250 personer på den centrala administrationen, större delen av dem arbetar på huvudkontoret i Solna.
Personalminskningen ska enligt planerna vara genomförda till sommaren. Som orsak till uppsägningarna anges Postens dåliga ekonomi. Posten har totalt omkring 40 000 anställda. Omkring 1 250 anställda jobbar på huvudkontoret i Solna.