Ny lag ska förenkla bygglov

Regeringen vill förenkla processen för den som söker bygglov. Bland annat ska den som söker bygglov få ett besked inom tio veckor.

Dessutom vill regeringen även ta med miljö- och klimataspekter i plan- och bygglagen, sa miljöminister Andreas Carlgren (C) när han i dag presenterade regeringens proposition på en pressträff.

De nya miljökraven innebär exempelvis att transporter till och från köpcentrum ska spela in när bygglov ges.

En skillnad från i dag är att bygglovsansökningar ska annonseras offentligt och att de som berörs därefter ska ha tre veckor på sig att komma till tals.

Dessutom ska det bli möjligt att få ett förhandsbesked om ett område kommer att detaljplaneras.

I lagförslaget förtydligas även behoven av grönområden i anslutning till bebyggelse och kraven på tillgänglighet för dessa, skriver TT.