Svårt att få behålla jobbet efter process mot arbetsgivare

Anställda vinner inte lika ofta som arbetsgivarna gör i Arbetsdomstolen. Det visar Ekots genomgång av förra årets domar som vi har berättat om tidigare. Men oavsett utgången, alltså också om man får rätt, så kan en process i Arbetsdomstolen vara påfrestande för den enskilde. Det säger fackförbundet SKTF:s förbundsjurist Anders Hult.

– Ja det kan vara väldigt jobbigt att få möta vittnesuppgifter, få höra påståenden som man kanske inte tycker stämmer. Att få känna att hur man har skött sig på arbetsplatsen ska spelas upp i en domstol. Det kan vara väldigt jobbigt, säger Anders Hult.


Svårt få arbetskamrater att vittna
Det ligger ju i arbetsgivarens intresse vid en rättegång att ta fram det som är negativt för den anställde. Och
att få fram det positiva och till exempel förmå andra anställda att ställa upp och vittna mot sin arbetsgivare. Det är ofta svårt, säger Anders Hult på SKTF.


En som tidigare vittnat till förmån för en arbetskamrat är Hans Grundberg, men då hade han redan slutat sin anställning och tvekade inte. 


– Nej, inte nu när jag inte jobbar åt företaget, men om jag hade jobbat åt företaget så hade jag inte ställt upp.


Varför det?


– Nej, jag tror att det hade blivit väldiga reprimander sedan, kanske. Det vet jag inte, det är spekulationer från min sida, men jag hade nog inte känt mig trygg, säger Hans Grundberg.


Vill ändra regler
SKTF-tidningen har undersökt vad som hänt med ett 50-tal anställda som varit inblandade i Arbetsdomstolsmål som rört avsked eller uppsägningar.


Det visade sig att mer än en tredjedel av dem idag är arbetslösa, sjukskrivna eller förtidspensionerade och det oavsett om dom förlorat eller vunnit.


För arbetsgivaren har rätt att köpa ut den anställde som fått rätt av domstolen att behålla sitt jobb. 


– Ja det är en väldigt otäck regel, säger fackförbundet SKTFs förbundsjurist Anders Hult.


Den lagparagrafen vill SKTF:s förbundsjurist ha bort, åtminstone i den skattefinansierade offentliga sektorn.


– Om arbetsgivaren förlorar en rättegång så är det arbetsgivarens skyldighet att acceptera det, respektera det och sedan göra allt han kan för att den anställde kommer tillbaka under så bra former som möjligt, berättar Anders Hult.


Anställda köps ut
Men ibland går det inte att lösa en konflikt som kanske  innebär allvarliga störningar av verksamheten, säger  arbetsrättschefen i kommunernas och landstingens arbetsgivarorganisation Gunnar Bergström. Då måste man kunna köpa ut en anställd, men det kan kosta upp till fyra årslöner.


– Så att det får man väl utgå från att arbetsgivaren ändå tänker sig för nogsamt innan man tillgriper den här möjligheten, säger Gunnar Bergström.


Johan Prane
johan.prane@sr.se