Tågurspårning ledde till förseningar

Det har varit stora problem för tågtrafiken vid Stockholms central under eftermiddagen och kvällen.
Orsaken är att ett tåg från Oslo spårade ur strax före klockan fyra precis innan det kom fram till perrongen.

Ingen skadades, men flera spår blockerades och det blev stora förseningar både för fjärrtågen och pendeltrafiken. Banverket räknar med att kunna lyfta bort det urspårade tåget vid ett-tiden och hoppas att rälsen ska vara färdigreparerad till morgontrafiken. Orsaken till urspårningen på Stockholms central är än så länge oklar.