Myndigheter bedömer olika regionalt

Det skiljer sig fortfarande mycket över landet hur Försäkringskassan, Skatteverket och Åklagarmyndigheten handlägger ärenden. Människor behandlades till exempel olika beroende var de bor, säger riksrevisor Claes Norgren.

Trots att myndigheterna slogs samman för fem år sedan med syftet att få en bättre enhetlighet bedöms människor fortfarande olika beroende var de bor, visar en granskning som riksrevisionen gjort.

– Vi har granskat hur det har gått när man har slagit samman tre stora myndigheter, säger Claes Norgren, riksrevisor.

För fem år sen bestod Försäkringskassan, Skatteverket och Åklagarmyndigheten av många myndigheter i myndigheten, varje län hade i princip sin egen myndighet. Men ett av de stora problemen var just att människor behandlades så olika beroende var de bodde, säger Claes Norgren.

– Huvudsyftet var att minska de regionala skillnaderna och skapa enhetlighet.

Riksrevisionen har tittat på hur myndigheterna hanterat några olika ärenden över landet. Ett exempel är hur Skatteverket granskat avdrag för resor i jobbet.

– Andelen ärenden under 2008 är låg i Lund men hög i Västerås.

Om man ska fiffla med avdragen så ska man helst på i Lund?

– Haha, jag bara redovisar vad vi har redovisat som siffror, alla andra slutsatser får du stå för själv.

Skämt å sido, vill Claes Norgren understryka, för det blir ju så klart allvarligare när Åklagarmyndigheten hanterar sexualbrott och besöksförbud olika eller när Försäkringskassan granskar personers sociala situation olika i norr och söder för att se vilken ersättning de har rätt till.

Riksrevisor Claes Norgren menar att regeringen tror att myndigheterna agerar mer enhetligt än de i själva verket gör.

– Man har släppt garden lite på så sätt att man verkat ha slutat att följa upp det här. Man tror i någon mening att man kanske har fixat det redan.

Mari Forssblad
mari.forssblad@sr.se