Sven Otto Littorin:

"Förstår om utförsäkrade blir upprörda"

Nästan hälften av dem som utförsäkrades från sjukförsäkringen vid årsskiftet har fått sin ersättning sänkt med minst 1 000 kronor. Arbetsmarkandsminister Sven Otto Littorin förstår om många utförsäkrade är upprörda.

– Jag förstår att de naturligtvis är både upprörda och oroliga för framtiden. Man samtidigt är det så att vi behandlar alla oavsett om man har varit borta med sjukskrivning eller borta med arbetslöshetsersättning, säger arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin.

I år 2010 kommer totalt cirka 50 000 människor utförsäkras och redan kring årsskiftet flyttades de första 12 000 av de långtidssjuka över till Arbetsförmedlingen.

Det är deras ersättning som Försäkringskassan nu har tittat närmare på. Då visar det sig att drygt 2 500 av dem förlorar mer än 5 000 kronor i månaden.

Det var länge oklart vilken ersättning de utförsäkrade skulle få, men i december gav arbetsmarknadsministern lugnande besked. De flesta skulle få högre ersättning och bara ett litet fåtal skulle få mindre.

– Det finns tyvärr ett antal personer som inte har en sjukpenningsgrundande inkomst och det handlar om ett tusental personer, sa Littorin i december.

Men nu visar det sig att hälften av de första 12 000 får mindre pengar. Bara 35 procent har fått högre ersättning, resten får ungefär lika mycket som tidigare.

Samtidigt är det fortfarande en ganska stor grupp, 2 500 personer som hittills bara har fått preliminära besked.

Arbetsmarknadsministern vill gärna lyfta fram att ungefär hälften har fått antingen högre eller oförändrad ersättning, men i dagsläget vill han inte längre svara på om en majoritet kan räkna med att få högre ersättning.

– Det vågar jag inte svara på och det vet inte Försäkringskassan vet inte heller hur många som är kvalificerade för att fp inkomstrelaterade ersättning, det är ingen som vet.

Ci Holmgren
ci.holmgren@sr.se