Konjunkturen på väg att vända

Nu kommer ännu en signal som visar att konjunkturen kan vara på väg att vända. Inom krisbranscherna it och telekom behöver man för första gången på många år nyanställa. Men inom offentlig sektor ser det mörkt ut. Det visar en ännu icke publicerad undersökning som Ekot tagit del av.

Det är analysföretaget Exido som i sin årliga Rekryteringsbarometer har frågat personalcheferna i Sveriges 4 500 största företag hur de ser på behoven av att anställa ny personal. Resultatet visar på ett delat Sverige.


– Det vi kan konstatera är ett trendbrott när det gäller efterfrågan på arbetskraft, framförallt inom privat sektor, offentlig sektor fortsätter sin negativa trend när det gäller efterfrågan. Mest tydlig är uppgången inom data-, it- och telekombranschen, säger Olle Källqvist, vd på Exido.
 
På WM-datas ekonomiavdelning lägger de sista handen vid 2003 års bokslut. Även om det knappast lär bli något rekordresultat så har hopplösheten förbytts i försiktig optimism.


– Vi kan se en viss ljusning jämfört med föregående år, men vad som egentligen skett är en stabilisering till skillnad mot den nedgång som var under flera års tid, säger Mikael Schmidt, personaldirektör på WM data.


 Men i den offentliga sektorn ser det nattsvart ut. Här minskar behovet av arbetskraft mycket snabbt. Sämst utsikter har de som saknar yrkeserfarenhet och som  precis gått ut gymnasieskolan eller  en högskoleutbildning.
 
Den positiva tendensen är helt begränsad till det privata näringslivet i Västsverige och Stockholm. Det handlar ännu inte om ett ökat behov av anställningar men nedgången har minskat kraftigt. Endast inom it- och telekom sektorn, ökar anställnings behovet. Enligt Olle Källkvist är det nu ett gyllene läge att göra rekryteringar.


– Det är köparens marknad idag. Du har gott om välutbildad personal som du kan attrahera till rätt låg kostnad.


Tror du att de har lärt sig den här gången och rekryterar i tid?


– Nej det tror jag inte. jag tror man kommer att vänta till sista stund.


På WM-data tänker man fortsätta att vara försiktig även om det innebär att man kan få svårare att rekrytera i framtiden.


– Den risken finns ju, men delar vi med våra konkurrenter. Risken att chansa är större, säger Mikael Schmidt.


Daniel Öhman
daniel.ohman@sr.se