Stora satsningar i Barentsområdet

I Barentsområdet planeras investeringar på 1000 miljarder kronor under de närmaste tio åren och 200 av de miljarderna planeras i Norrbotten. (SR Norrbotten)