USA

Allt vanligare med extremt feta barn

Det amerikanska smittskyddsinstitutet, CDC, Centers for Disease Control and Prevention, varnar för att alltfler amerikanska barn blir extremt feta och vid allt yngre ålder.

De extremt feta barnen riskerar att dö flera decennier tidigare än normalviktiga barn.

De riskerar också hälso-problem, som normalt drabbar äldre människor, redan i 20-årsåldern. Till exempel hjärtsjukdomar, diabetes, svåra leversjukdomar.

Enligt en undersökning som institutet har gjort visar att 7,3 procent av amerikanska pojkar och 5,5 procent av amerikanska flickor är extremt feta, med ett BMI över 35.

Bara i Kalifornen, där undersöningen har genomförts, finns över en halv miljon extremt feta barn.

Enligt CDC blir pojkar som är extremt feta i USA oftast det i tio-års-åldern medan flickor blir det antingen i 12-årsåldern eller 18-års-åldern.

BMI över 30 räknas som fetma, BMI mellan 26 och 30 är övervikt och normalvikt räknas ett BMI på mellan 19 och 25.