USA utser ny chef i jakten på massförstörelsevapen

Saddam Hussein-regimens tillgång till massförstörelsevapen var Bush-regeringens huvudskäl till att inleda kriget. Nu har USA utsett en ny chef för den grupp som letar efter massförstörelsevapen. Charles Duelfer, som han heter, tror inte att man kommer att hitta några.

– Jag tror att det är ganska klart att det inte finns några vapen att hitta, sade Charles Duelfer i en intervju med tv-bolaget ABC tidigare i vintras.


Skyldig allmänheten en förklaring
Han ansåg då att USA:s regering var skyldig den amerikanska allmänheten en förklaring till varför de underrättelseuppgifter om massförstörelsevapen som användes för att motivera kriget visade sig vara felaktiga.


Trots att han är skeptisk till att några vapen kommer att hittas och kritisk till regeringens underrättelseinformation är det alltså Charles Duelfer som kommer att utses till chef för de drygt 1 000 personer som sedan tio månader letar efter massförstörelsevapen i Irak, enligt uppgifter i flera amerikanska medier.


Tidigare arbetat för FN
Duelfer har tidigare under flera år arbetat för FN med uppdraget att få Saddam Hussein förstöra eventuella vapen och inte börja tillverka nya. Han sägs ha bra kontakter med irakiska vetenskapsmän och ett gott anseende.En förklaring till att Duelfer, trots sina kritiska åsikter, får uppgiften är, enligt vissa politiska bedömare, att regeringen helt enkelt insett att det nu inte längre finns några trovärdiga personer i Washington som verkligen tror att några vapen kommer att hittas.


Jakten går vidare
Officiellt håller regeringen dock fast vid att jakten går vidare men den kommer att ta tid, sade vicepresident Dick Cheney häromdagen i en intervju med radiostationen NPR.


– Det kommer att ta ytterligare tid att leta igenom alla de platser i Irak där man kan tänkas hitta något, sade Cheney.


Lagt ned miljarder i letandet
Enligt amerikanska medier som citerar regeringskällor har USA hittills lagt ner mellan sex och åtta miljarder kronor i sökandet.


Enligt en regeringstjänsteman kommer Charles Duelfers roll nu främst bli att kartlägga Saddam Hussein-regimens tidigare vapenprogram, snarare än att leta efter vapen som, troligen inte existerar.


Anders Ask, New York
anders.ask@sr.se