Svårt få kommuner ta hand om ensamma flyktingbarn

Det blir svårare och svårare att få kommuner att ta hand om ensamma barn och unga som har fått uppehållstillstånd i Sverige, enligt Migrationsverket.

Just nu väntar 28 barn och ungdomar på att få ett hem, flera av dem har väntat i månader, de tvingas stanna kvar i Migrationsverkets mottagningar.


Det är inte bra tycker verkets tillförordnade generaldirektör, Lars Påhlsson.


– Även om vi tycker att våra institutioner fungerar bra så är det ingen lösning på sikt utan barnen måste komma in i samhället. Svenska samhällets inställning är att barn inte ska vara på institution utan placeras i familjer eller gruppboende, säger Migrationsverkets tillförordnade generaldirektör Lars Påhlsson.


561 barn kom ensamma
Förra året kom 561 ensamma flyktingar under 18 år till Sverige. De flesta är mellan 13 och 17 år gamla.


När de väl fått uppehållstillstånd och ska få en bra start i Sverige, är det viktigt att genast börja hjälpa dem med boende och annat stöd, enligt Lars Påhlsson.


Staten utreder – kommunerna väntar
Regeringen utreder ansvarsfördelningen mellan olika myndigheter kring flyktingmottagningen och osäkerheten innan det är klart är en orsak till att kommunerna tvekar, det säger Quaisar Mahmood som är förbundssekreterare på Kommunförbundet.


– Det råder fortfarande osäkerhet om vem som har ansvaret och hur reglerna gäller. Man skulle kunna tolka det som att alla väntar på regeringen, säger han.


– Ute i kommunerna kan man se att staten inte ersätter kostnaderna som uppkommer för asyl- och introduktionspolitiken. Det kan påverka inställningen, säger Quaisar Mahmood.


Annika Digréus
annika.digreus@sr.se