Putin förbiser människorättsfrågor

I Tjetjenien begås dagligen brott mot mänskliga rättigheter. Ändå har president Vladimir Putin beslutat dra in sitt ombud för människorättsfrågor. I den ryska presidentvalskampanjen förekommer inte Tjetjenienkonflikten alls. Något som schackvärldsmästaren Gary Kasparov är kritisk emot.

– Föreställ er amerikanska presidentval utan Irak, eller kan ni föreställa er demokratiska presidentkandidater i USA överge frågan om stora truppförluster i Irak? Det är det som händer i Ryssland idag, enda skillnaden är att Tjetjenien är 100 mil från Moskva medan Irak är tiotusentals mil från Washington, säger Gary Kasparov, världskänd rysk schackmästare som nu ger sig in i politiken.


Knappt utrymme för kritik
Tjetjenienkonflikten har inte något utrymme i den ryska presidentvalskampanjen. Det är det Kasparov och hans nybildade kommitté 2008 är kritiska mot. En kritik som knappt hörs, framförallt inte i de statliga tv och radiokanalerna.


Kriget är märkligt frånvarande förutom de dagliga rapporterna om förluster på ömse sidor.


Övergrepp ofta outredda
På fredagen rapporteras två rebeller ha dödats av rysk militär. På torsdagen dödades en kvinna och tre tjetjenska poliser skadades när ryska trupper besköt en civil bil efter en trafikolycka mellan en bil och en rysk pansarvagn.


Kvinnan och poliserna försökte passera olycksplatsen på väg hem från ett bröllop. Men de nervösa ryska soldaterna öppnade eld mot bilen. Attacken ska utredas officiellt, något som är ovanligt.


De flesta övergreppen mot civila förblir outredda i konflikten. Fram till 2003 har Europarådet tagit emot nära 10 000 anmälningar, som förmedlats av Rysslands speciellle människorrättsombud i Tjetjenien. Bara en handfull av fallen har gått vidare till domstol och ännu färre lett till någon form av påföljd.Putin drar in sitt sändebud
Nu riskeras människorrätten än mer i Tjetjenien sedan president Vladimir Putin dragit in sitt sändebud för människorättsfrågor i Tjetjenien. Abdul Chakim Sultugov var en av kandidaterna till tjetjenska presidentvalet i oktober, men avstod från att kandidera när han utsågs av Putin.


Presidenten i Tjetjenien Ahmad Kadyrov ska nu ansvara för människorrättsfrågor, en man som själv anklagas för omfattande människorrättsbrott.Maria Persson Löfgren Moskva
maria.persson_lofgren@sr.se