Olönsamt börja arbeta

Lönar det sig att arbeta? Det har finansdepartementet utrett i långtidsutredningen. Och svaret är att för låginkomsttagare med olika bidrag lönar det sig dåligt att börja arbeta. 

Det finns en stor risk för att hamna i en fattigdomsfälla för till exempel ensamstående mammor och arbetslösa eller sjukskrivna, med låga inkomster. Enligt finansdepartementets långtidsutredning lönar det sig knappast för dessa grupper att börja arbeta. Ersättningen täcker ofta större delen av vad en låginkomsttagare tjänar både när det gäller arbetslöshetsersättning och sjukersättning.