"Upphandlingen gick inte korrekt till"

Upphandlingen av HPV-vaccin mot livmoderhalscancer kommer att överprövas, för att se om den ska göras om.

– Enligt vår bedömning har upphandlingen inte gått korrekt till och är inte genomförd på ett korrekt sätt. Därför begär vi nu en omprövning, säger Therése Lange, som är kommunikationschef på företaget Sanofi Pasteur MSD, som förlorade upphandlingen.

– Men förutom de rent juridiska felaktigheterna som kan ha begåtts så finns det starka argument som talar för Gardasil, och det är de hälsoekonomiska aspekterna som upphandlarna inte har tagit hänsyn till.

En stor anledning till valet av vaccin var prisskillnaden på 16 miljoner kronor per år. Det billigare vaccinet vann upphandlingen.

Men Sanofi Pasteur MSD menar att deras vaccin är bättre genom att det också ger ett skydd mot kondylom, och att det på så sätt skulle innebära ekonomiska besparingar för lanstingen.

– Upphandlingen gällde i första hand att skydda flickorna mot livmoderhalscancer. Men kunde vi få kondylomskyddet på köpet vore det bra. Därför sa landstinget att "okej, det här behöver vi inte köa, men vi kan tänka oss att lägga 10 miljoner om året för att bli av med könsvårtorna". Men det visade sig att det hade kostat mer än tio miljoner och då sa landstinget att vi tar det andra preparatet, säger Bo Claesson, som var ansvarig för upphandlingen på SKL.

I upphandlingen, som sköttes av Sveriges kommuner och landsting, fanns en del så kallade skallkrav, eller minimikrav, som vaccinet skulle uppfylla.

Nu menar Sanofi Pasteur MSD att deras konkurrent, som vann upphandlingen, inte har nått upp till de kraven.

Bland annat handlar det om att det andra vaccinet inte har prövats under tillräckligt lång tid. Men på SKL menar man att det handlar om småsaker.

– Det är alltid så att om man läser en upphandling med väldigt kritiska ögon kan man hitta småfel. Det erkänner vi att vi har gjort den här gången också. Men de tveksamheter som finns är väldigt små och påverkar i våra ögon inte upphandlingen alls, säger Bo Claesson på SKL.

Karin Johansson
karin.m.johansson@sr.se

Lotta Myhrén
lotta.myhren@sr.se