Minskade sjukskrivningar kan öka arbetslösheten

Trots att konjunkturen är på väg uppåt igen kan arbetslösheten stiga mer än de flesta tror. Nationalekonomen Cecilia Hermansson på Föreningssparbanken varnar för att minskande sjukskrivningar kan driva upp arbetslösheten, särskilt bland de unga.

– När många sjukskrev sig så behövdes det vikarier på arbetsmarknaden och om man framöver kan få se avtagande sjukskrivnigar och att folk också ska komma tillbaka till arbetsmarknaden, det är klart att då kan det på kort sikt göra att arbetslösheten kan stiga än mer, säger hon.


Allvarliga konsekvenser för unga
Flera ledande ekonomer som Ekot talat med säger att konjunkturen är på väg uppåt. Men även om fler jobb skapas kan alltså arbetslösheten stiga om satsningen på att minska antalet sjukskrivningar är lyckosam.


För vissa grupper kan det få riktigt allvarliga konsekvenser tror Cecilia Hermansson.


– Jag tror att fortsättningsvis också så kommer de unga att ha de största problemen att komma in på arbetsmarknaden.


Hur allvarligt är det på lång sikt att unga välutbildade går arbetslösa under lång tid?


– Det är ju också en fråga om förtroende och tillförsikt inför framtiden för ungdomarna. Det kan sprida sig att det inte är lönt att utbilda sig. Det kan ge psykologiska effekter som kan vara allvarliga.


Mest uppåt
Det är en delad bild av Sverige som ges när man talar med Sveriges ledande ekonomer. Ett Sverige där industrin är på väg att återhämta sig medan den offentliga sektorn brottas med stora ekonomiska problem.


Det mesta pekar trots allt uppåt. Enligt en undersökning gjord av analysföretaget Exiodo ökar behovet av nyanställningar inom tidigare krissektorer som it och telekom redan nu. Hela det privata näringslivet är på väg uppåt.


– Det vi ser är en succesiv ökning av tillväxttakten i år, så vi kanske landar runt två procent eller en bit däröver. Men det tar en tid innan det spelar någon roll för arbetslöshet och sysselsättning på något påtagligt sätt, säger Hans Lindberg som är prognoschef på konjunkturinstitutet.


Daniel Öhman
daniel.ohman@sr.se